Synergie is voor mietjes en competitie voor macho’s?

Synergie [sinɛr’xi] “effect van samenwerking dat groter is dan wat de afzonderlijke partijen in totaal bereikt zouden hebben”

SynergyEen term die ik in mijn studie vaak tegenkwam, en waar ik over dacht dat dit het hoogst haalbare is, iets waar je te allen tijde naar moet streven. Het principe klinkt mooi: door samen te werken bereik je meer dan dat je allebei afzonderlijk iets doet en dit samenvoegt. Wij Nederlanders lijken dit soms erg moeilijk te vinden. In de toepassing van Hofstede’s cultural dimensions zie je dat dit iets is wat ‘bij ons hoort’: individualisme.

Ik ben nu bijna 1,5 jaar werkzaam bij Koning & Hartman, en zie dagelijks wat synergie kan betekenen voor een bedrijf. Koning & Hartman is onderverdeeld in functionele business units, die elk verantwoordelijk zijn voor een eigen set producten of diensten. Hierdoor is het van het grootste belang dat de verschillende business units niet alleen intern goed samenwerken, maar juist ook ‘business unit overstijgend’ synergie kunnen creëren. Niet alleen op de hoogste niveaus, maar op elk niveau. Het is dan ook een prachtig gezicht om te zien dat in een groot project op Schiphol mensen van de Business Units Networking & Communications, Products & Systems, Consulting, Uptime Services en RadioAccess samenkomen en voor de klant het project volledig op zich gaan nemen!

Koppigheid

Wat ervoor nodig is, is eerlijk naar jezelf zijn over wat je kunt,maar ook over waar je ondersteuning in nodig hebt. Niet alleen op organisatieniveau is dit nuttig, ook kun je voor jezelf nagaan waar je sterk in bent, en dit inzetten om anderen hierbij te helpen, maar durf vooral ook de hulp van een ander te vragen voor iets waar je niet sterk in bent.

Persoonlijk is het voor mij een uitdaging om ervoor te zorgen dat ik op een gestructureerde manier werk, en mijn tijd efficiënt indeel. Ik leer dan ook graag van collega’s, YP’s of niet-YP’s die hier goed in zijn, hoe zij hiermee omgaan. Voorwaarde hiervoor is dat je je openstelt voor deze feedback. Jezelf hierin kwetsbaar opstellen kan dan in een competitieve omgeving voelen alsof je waardevolle inzichten prijsgeeft, waardoor je je ‘competitive advantage’ verliest ten opzichte van collega’s. Maar is dit wel echt zo? Ik ben van mening dat er altijd meer te winnen valt dan te verliezen door jezelf open te stellen, en probeer dit altijd uit te stralen. “Kennis is macht” zie ik als een ouderwets begrip, waarbij de toevoeging “kennis delen is kracht” het geheel moderniseert. Uiteindelijk moet voor zowel het delen van kennis als het kwetsbaar opstellen altijd eerst een bepaalde basis van vertrouwen bereikt worden.

Het hebben van een competitieve instelling is wellicht een effectieve manier om een Business Unit scherp te krijgen. Daarbij is het echter van essentieel belang een vertrouwensband op te bouwen met collega’s in een andere Business Unit om de samenwerking te bevorderen.

Concluderend, komt dit allemaal neer op een heikele balans Trust & vulnerabilitytussen synergie enerzijds en competitie anderzijds. De discussie hoe deze balans in een specifiek geval moet liggen is niet te beslechten in een theoretisch blog, maar moet per bedrijf gehouden worden. Dit zorgt op zijn minst voor bewustwording van het spanningsveld Synergie vs Competitie, en hopelijk voor een kans om het verschil te maken!

 

Martin Kosters

2 gedachten over “Synergie is voor mietjes en competitie voor macho’s?”

  1. Misschien is het wel de kunst om in harmonie te durven zijn dankzij verschillen, en ondanks dat de ander ook de competie met je aangaat om uiteindeljk een gedeeld hoger belang te bereiken. Maar de competentie zal aanzetten tot sysnergie op hoger niveau.

    1. Interessant punt. Ik ben het met je eens dat je competitie niet uit de weg moet gaan, en probeer hier te zeggen dat je je bewust moet zijn van de balans tussen synergie en competitie. Als je van beide kanten (twee verschillende mensen of teams) bewust bent dat je competitief bent, maar het ‘hoger belang’ wel in ogenschouw kunt houden, ben je in mijn optiek goed bezig!

      Het gaat dus allemaal om het bewust zijn van deze balans, van beide kanten.

      Of competitie op een hoger niveau zal leiden tot synergie is een mooi vraagstuk. Hoe denk je dat dit zich vormt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *