Meten & Weten

afb-kor1Meten is weten – deze uitdrukking heeft iedereen wel eens gehoord. Hiermee wordt bedoeld dat door het verrichten van kwantitatieve metingen een helder en duidelijk beeld gecreëerd wordt van een bepaalde toestand. In deze blog ga ik dieper in op het credo meten is weten, de rol van hiervan in mijn functie als Young Professional, en hoe Koning & Hartman een rol kan spelen in verschillende industrieën met betrekking tot meten en weten.

(Meten = Weten)

Op het eerste gezicht lijkt het een algemene waarheid – op basis van objectieve cijfers een beeld krijgen van een situatie om hier vervolgens op in te spelen. Denk bijvoorbeeld aan een Sales Manager die op basis van verkoopcijfers gedurende een bepaalde periode een beeld krijgt van een gestage groei van zijn omzet, of een afzet met een zekere trend met pieken en dalen. Dit soort gegevens zijn een bron van informatie waar de Sales Manager zijn beleid op kan aanpassen. Wat had deze Sales Manager immers gedaan zonder deze informatie? Alles op zijn beloop laten gaan? Zonder stuur kun je immers moeilijk sturen.

Gelukkig heeft de mens sinds oudsher de gave om op basis van cijfers te werken en orde te scheppen. Cijfers hebben altijd al een prominente invloed gehad in het dagelijks leven van de mens. Voor voorbeelden en meer inzicht hierin refereer ik graag naar de presentatie over Het Oneindige van Robbert Dijkgraaf, directeur van The Institute for Advanced Study in Princeton.

(Meten ≠ Weten)

Het credo meten is weten vindt zijn oorsprong in de exacte wetenschappen. De bijbehorende nadruk op meetsystemen en cijfers is overgenomen door – onder andere – bedrijfskundigen en economen die op deze manier dezelfde ‘objectiviteit’ proberen na te bootsen als in de meer exacte wetenschappen. Einstein merkte echter al op dat “not everything that counts can be counted”, oftewel, niet alles wat gemeten kan worden heeft afb-kor2waarde en de dingen die echt waarde hebben kun je meestal niet meten. Zijn kernboodschap is dat niet elk effect meetbaar/ kwantificeerbaar is. Uiteraard kun je met een boel creativiteit alles meten of kwantificeerbaar maken. De vraag is echter of dit betrouwbaar, of misschien mooier gezegd, objectief is. Daarnaast kunnen in sociale contexten mensen hun gedrag aanpassen op datgene wat gemeten wordt. Meten is in deze zin niet alleen ‘weten’ maar ook vrij direct beïnvloeden.

Desondanks blijven data en vergaarde inzichten op basis van data van onmiskenbaar belang om tot een beleid te komen voor organisaties. Denk aan kostallocaties, verkoopcijfers, omzet en de oneindig veel rapportages die aanwezig zijn binnen bedrijven.

Meten & Weten: Young Professional

In mijn functie als Young Professional nemen meten afb-kor3en weten een belangrijke plek in. Aangezien ik me momenteel voornamelijk bezig houd met procesoptimalisaties, is het belangrijk dat ik een beeld krijg van de impact van doorgevoerde verbeteringen – dat is, meten. Een kostenbesparing, een kwaliteitsverbetering, een tijdsvermindering, zijn allen aspecten die op een objectieve manier gemeten kunnen worden en waar inzicht noodzakelijk is om te spreken van daadwerkelijke procesoptimalisatie.

Aan de andere kant houd ik me binnen Koning & Hartman ook bezig met zaken die minder goed objectief meetbaar zien. Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk aspect in het Young Professionals Programma van Koning & Hartman. Ook hier is het belangrijk om doelstellingen meetbaar te maken zodat je een zekere progressie kunt zien in het werken aan jezelf. Niet voor niets zijn er legio boeken geschreven over SMART doelstellingen – doelen die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn. Binnenkort begin ik aan een persoonlijke effectiviteitstraining, waarin dergelijke SMART doelstellingen opgeteld zullen worden zodat ik op een gerichte manier kan werken aan mijn persoonlijke vaardigheden.

Meten & Weten: Koning & Hartman

Tot slot speelt Koning & Hartman ook een rol met betrekking tot meten en weten. Big data is een onderwerp dat steeds meer omarmd wordt door het bedrijfsleven. Steeds meer apparaten en mensen zijn met elkaar verbonden, waardoor er enorm veel data beschikbaar komt voor bedrijven om informatie te vergaren en in te spelen op trends en afb-kor4veranderingen in de markt. Bedrijven worden steeds meer één dynamisch geheel waarbij alle systemen met elkaar in verbinding staan. Met behulp van de Koning & Hartman Information Server (KHIS) worden verschillende systemen, en daarmee data, gekoppeld aan bijvoorbeeld een ERP-systeem of centrale database. Op deze manier geeft de KHIS beleidsbepalers een stuur om op verschillende uitdagingen te sturen. Hiermee faciliteert Koning & Hartman meten en weten voor uw bedrijf!

Kor Stuut

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *