Krachten bundelen in de Koning & Hartman projectmanagementstandaard

Zou het niet zonde zijn als alle kennis binnen een organisatie vastgespijkerd zit binnen één persoon en niet gedeeld wordt met collega’s uit hetzelfde team? Net als dat het zonde zou zijn als standaarddocumenten per opdracht binnen één en dezelfde organisatie telkens weer opnieuw opgezet moeten worden?

Dit soort zaken wordt voorkomen door de Competence Centers(CC) van de Business Unit Consulting van Koning & Hartman. Hierbinnen is een onderverdeling gemaakt in de thema’s Telecom, Industrie en Projectmanagement en  volgt er binnenkort nog een 4e CC: Operational Excellence. Elke consultant heeft de keuze om zich bij één of meer van deze CC’s te voegen. Het doel binnen de verschillende Centers is hetzelfde; kennis delen, groei en binding tussen medewerkers stimuleren en extra mogelijkheden creëren om specialistischer te worden. In mijn rol als Junior Projectmanager was het dan ook een aantrekkelijke en vanzelfsprekende stap om tot het CC Projectmanagement toe te treden en daar weid ik graag een stukje over uit.

In de basis lijken veel projecten op elkaar, dus het gebruik van gestandaardiseerde documenten en methoden heeft een positieve invloed op zowel efficiëntie als effectiviteit binnen een project; het wiel hoeft immers niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Daarbij zorgt het CC Projectmanagement ervoor dat de sterke interne structuur verder wordt opgebouwd, wat de professionaliteit verhoogt. Dit gebeurt onder andere door het actief in werking stellen van een algemeen intern toegankelijk platform, waar standaardinformatie op overzichtelijke wijze op te halen is.pien blog

Daarnaast is de deling van kennis tussen collega’s onderling van groot belang om specialisten tot uiting te laten komen. De CC’s, of groepjes binnen de CC’s, komen periodiek samen om te sparren over de problemen waar ze tegenaan lopen, de uitdagingen die ze ondervinden en de ‘lessons learned’ uit afgeronde projecten. Ik zou hierbij willen terug verwijzen naar de blog van mijn collega Martin Kosters van afgelopen oktober over synergie. Hier deed hij een toevoeging aan de welbekende uitspraak “kennis is macht” door er “kennis delen is kracht” van te maken. Balans tussen synergie en competentie blijft zogezegd zeer belangrijk, maar voor het vormen van een sterke basis van waaruit elke consultant kan putten zal deze kennisdeling louter positief uitpakken.

Naast de voordelen die de CC’s hebben, voor de professionalisering en groei van de expertise van de projectmanagers, zit er uiteraard ook een sociaal aspect aan vast. Veel projectmanagers werken op externe locaties bij de klant. De contactmomenten die projectmanagers onderling hebben blijft daardoor beperkt tot een minimum. Met de komst van de CC’s zorgt de afwisseling van het samenkomen, in grote en kleinere groepjes, ervoor dat je je collega’s (beter) leert kennen en de betrokkenheid groeit. Daarnaast verlaagt het de drempel om vragen te stellen en het maakt eventuele toekomstige samenwerkingen een stuk leuker.

Door de projectmanagementstandaard van Koning & Hartman bevinden de voordelen zich binnen ieders handbereik en worden ieders krachten optimaal benut.

Pien Hulshof

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *