IoT: Op zoek naar de business case

Op deze blogpagina is al veel geschreven over het Internet of Things (IoT). In november schreef Hidde Dorhout nog het blog: De IoT hype voorbij. Hierin betoogt hij dat IoT geen allesomvattende oplossing is, maar alleen kan slagen als het als oplossing wordt gebruikt voor een specifiek probleem. Daarbij moeten bedrijven die IoT oplossingen aanbieden ook keuzes maken in welke onderdelen ze willen aanbieden. En dit is precies waar we ook binnen Koning & Hartman druk mee bezig zijn. In dit blog zal ik bespreken hoe we bezig zijn om concrete toepassingen in de markt te zetten en tegen welke problemen we hierbij aanlopen.

Ik ben sinds een paar weken aan de slag als coördinator van het Technology Center. We zijn in gesprek met allerlei klanten en partners om allerlei oplossingen te verzinnen voor allerlei problemen. De uitdaging hierin is om van de buzzwords tot concrete business cases te komen. En daarmee wordt ook veel duidelijk over de beperkingen van de toepassingen van IoT. Want in theorie is dan misschien alles mogelijk, in de praktijk is dat nog zeker niet.

Een van onze IoT speerpunten zijn Longe Range Low Power (LORA) toepassingen. LORA is een specificatie voor een telecommunicatie geschikt voor langeafstandscommunicatie met weinig vermogen. Het idee daarbij lorais dat je goedkope sensoren kunt plaatsen die op een batterijtje heel lang data kunnen blijven versturen over de koelkast, container of wat je maar interessant vindt. In dit blog zal ik mij focussen op de dataverzameling. Dataopslag, analyse en presentatie, waar we ook veel mee doen, laat ik voor nu even buiten beschouwing. Voor dataverzameling is het van belang dat er goede modules zijn om de data te verzamelen, voldoende energie beschikbaar is om de modules te laten werken en er een goed netwerk is om de data te verzenden.

De eerste voorwaarde voor dataverzameling is de beschikbaarheid van de juiste LORA modules met geschikte sensoren. LORA modules zijn beschikbaar en er zijn sensoren te vinden die alles kunnen meten van temperatuur tot afstanden met sonar. Het probleem is alleen dat ze nog niet op grote schaal gemaakt worden. Hierdoor blijven de prijzen nog relatief hoog, zeker als je meerdere sensoren wilt gebruiken om meerdere zaken te meten. We werken nu eerst met een Proof of Concept. Dit houdt in dat eerst de werking van de oplossing wordt aangetoond met een klein aantal sensoren. De prijzen van de modules blijven daardoor in de eerste fase nog hoog, omdat ze pas goedkoper worden als je er een veelvoud van bestelt. Het is belangrijk dit goed te communiceren naar de klanten.

De tweede voorwaarde is de beschikbaarheid van energievoorziening voor de modules. Hoe meer er gemeten wordt en hoe vaker de data verstuurd moet worden, hoe groter ook het energieverbruik. Vaak is er geen stroompunt aanwezig als energievoorziening en zal een batterij gebruikt moeten worden. En hier zitten beperkingen aan.  Ja, een LORA module is zeer energie zuinig, maar als er elk uur een signaal verstuurd moet worden, zal dat batterij het niet langer dan een paar maanden volhouden. Het is niet wenselijk om zeer regelmatig een batterij te moeten verwisselen omdat dan de onderhoudskosten veel te hoog worden. Het is vaak ook niet wenselijk om een heel grote batterij te gebruiken, omdat de oplossing dan én veel duurder wordt én veel te groot om handig te monteren.

Tot slot is er nog het issue van de LORA dekking. Want om met de modules te kunnen communiceren is er een LORA netwerk nodig. Op locatie is het ook goed mogelijk om een eigen LORA netwerk aan te leggen. Dit is alleen niet meer rendabel als er enorme oppervlakten moet worden voorzien van dekking. In Nederland is de LORA dekking steeds beter verzorgt. KPN is bezig een landelijk LORA netwerk uit te rollen en ook The Things Network verzorgd steeds meer dekking.

Als voorbeeld waar problemen met deze voorwaarden samenkomen zal ik kort een case bespreken waar het doel is om de locatie te bepalen van bewegende entiteiten. Locatiebepaling is mogelijk op basis van de connectie van de module met het LORA netwerk. Dit werkt echter alleen als het netwerk dicht genoeg is. Op dit moment is het netwerk in Nederland nog niet goed genoeg om locatiebepaling puur op het LORA netwerk te doen. Daarom is het nu nog nodig om ook een GPS sensor aan te sluiten op de module. Dit maakt de oplossing duurder en GPS gebruikt veel meer energie, wat direct weer problemen oplevert voor de batterij. En dan zijn we er nog niet. Als er bewegende entiteiten gevolgd moeten worden, willen ze nog wel eens de grens over naar bijvoorbeeld Duitsland. Daar is de LORA dekking nog veel minder, waardoor de locatiebepaling op basis van GPS ook niet toereikend is; op veel plekken kan de module helemaal geen connectie maken met het LORA netwerk. Daarom moet er ook nog een simkaart toegevoegd worden om de locatie bepaling te doen als er geen LORA dekking is.

Kortom, er moeten nog wel wat zaken getackeld worden: Een beter LORA netwerk, goedkopere modules en energiezuinigere toepassingen. Voor nu is het zaak om goed te bepalen wat de kern van de vraag van de klant is. Zo kan een oplossing gemaakt worden die de juiste data oplevert, lang blijft werken zonder onderhoud, betaalbaar is en geen dekkingsproblemen ondervindt. Wij worden hier steeds beter in en we werken we ook hard om standaard oplossingen te maken, wat de kosten kan drukken. Daarbij gaat de ontwikkeling snel. Modules zullen goedkoper worden en de LORA dekking wordt alleen maar beter.

Dus ja Hidde, de hype is wellicht voorbij, maar op korte termijn zullen er wel allerlei IoT toepassingen te vinden zijn.

Viktor Stelder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *