In de startblokken

In mijn serie blogs over Smart Industry zal ik uitweiden over de mogelijkheden van bedrijven om te starten met Smart Industry zonder te verzanden in kollossale en kostbare projecten. Dit blog focust op de eerste stappen richting een “data-driven production”, oftewel data dusdanig georganiseerd, inzichtelijk en betrouwbaar maken dat dit op een efficiënte wijze te gebruiken is in de dagelijkse besturing van het bedrijf en het verbeteren van processen.

Smart Industry, Internet of Things, Predictive-Maintenance, Big-Data, Cyber Physical Systems en de Cloud. Slechts enkele voorbeelden van de buzz-woorden die sinds een aantal jaar overvloedig aanwezig zijn in vakbladen en op het internet. Vaak blijft de informatie echter hangen in algemeenheden, de kansen een perfecte fabriek te creëren of de beschrijving van competitieve doemscenario’s als men nalaat voorop te lopen in de implementatie. Een concreet plan van aanpak wordt vaak achterwege gelaten.

Om van een hedendaags productiebedrijf de omslag te maken naar een “Smart Factory” lijkt een enorme uitdaging en te ingrijpend om mee te gaan pionieren met alle risico’s van dien. Denk bij een Smart Factory aan volledig geïntegreerde datastructuren, goed opgeleid en flexibel personeel, nieuwe businessmodellen en nieuwe organisatievormen. Het MKB ziet zich bij degelijke projecten met name voor uitdagingen van financiële en personele  aard gesteld. De grotere bedrijven worstelen meer met vraagstukken van organisatorische en culturele aard. Hierdoor wordt Smart Industry binnen bedrijven vaak wel besproken maar blijven concrete stappen uit. De implementatie van Smart Industry kan echter ook in kleine stappen gebeuren, het opgebouwde bedrijf hoeft het roer dan niet opeens radicaal om te gooien en de projecten blijven qua omvang en kosten te overzien.

De eerste stappen naar “data-driven production”.

Het einddoel van het gebruik van data moet altijd zijn dat de juiste informatie op het juiste moment met het juiste doel beschikbaar is voor de dagelijkse besturing, om beslissingen mee te nemen, trends mee te analyseren en efficiëntieslagen te maken. In tegenstelling tot wat soms verondersteld wordt, betekend Smart Industry niet dat er zoveel mogelijk data verzameld moet worden. Hierdoor ligt de nadruk vaak op het verzamelen van data en te weinig op het nut van de data. Gevolg is een stortvloed aan ongestructureerde data in verschillende databases die veel tijd kost om te analyseren en het management uiteindelijk niet veel wijzer maken.

Door van te voren gezond verstand te gebruiken, de huidige situatie eerlijk te analyseren en na te denken over waar de eerste stappen de meeste impact hebben, kan een basis gelegd worden om elke fabriek op termijn te transformeren in een Smart Factory. Hierbij hoeft de aanvankelijke monetaire investering dus niet gigantisch te zijn en behoudt een bedrijf de controle over haar project.

Bij Koning & Hartman gebruiken wij de “Maturity Curve”om de volwassenheid van de data-infrastructuur van een proces te bepalen. Hoewel het model in haar kern de mate van data-intelligentie van een bedrijf vergelijkt met haar concurrentie zou ik de concurrentie voor nu even willen laten voor wat het is en eerst intern een blik willen werpen.

Waar op de curve bevindt mijn bedrijf zich?

Bij deze oriënterende vraag is het van belang dat er realistisch naar het bedrijf gekeken wordt. Gebruik hierbij een top down benadering waarbij eerst het hele proces langs de curve gelegd wordt. Vervolgens kan er worden ingezoomd op de specifieke deelprocessen. Begin daarnaast rechts bovenin in de curve en redeneer terug naar links tot het punt waar er daadwerkelijk gezegd kan worden dat het (deel-) proces dat beoordeeld wordt volledig voldoet aan de stap in de Maturity Curve. Dit is om ervoor te zorgen bijvoorbeeld veronderstelde tekortkomingen in de lager op de curve gelegen competenties ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn om het hoger op de curve gelegen doel te dienen. Indien er van links naar rechts bewogen wordt zou men bijvoorbeeld zoveel mogelijk sensoren kunnen gaan plaatsen of data gaan verzamelen die niet noodzakelijk zijn om goed inzicht te verschaffen.

Waar hebben de eerste stappen het meeste impact?

De eerste stappen die een bedrijf zet in haar beklimming van de Maturity Curve hoeven niet heel groot te zijn. Houd het simpel en zet het profijt van specifieke projecten af tegen de inspanning die het zal gaan kosten en baseer de keuze hierop. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van specifieke sensoren om data in een deelproces beschikbaar te maken of het integreren van twee databases door middel van een softwareoplossing waardoor (deel-)processen beter te managen zijn en rapportages minder handmatige handelingen vragen.

Waar wacht u nog op?

Met dit blog heb ik willen benadrukken dat starten met Smart Industry een combinatie is van met gezond verstand nadenken en gewoon doen. Zolang de projecten niet te groot en gecompliceerd worden is er op korte termijn resultaat te behalen.

Mocht u advies willen over de eerste stappen naar data-driven production dan biedt Koning & Hartman met de Smart Industry Scan bedrijven een laagdrempelig en vertrouwelijk rapport dat helpt de volwassenheid van de data-infrastructuur te bepalen, belangrijke operationele inzichten te verkrijgen en een business case op te bouwen gebaseerd op korte termijn doelen. Voor meer informatie, of om een scan aan te vragen, kunt u contact opnemen met Tim de Wolf.

Hylke Schaaf

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *