Het mysterie van het verdwenen zand

Rottluc-afb4Vanaf juni 2014 ben ik werkzaam op het bedrijfsbureau van onze opdrachtgever Van den Heuvel en houd ik me bezig met advies, uitvoering, calculatie en werkvoorbereiding. Onlangs heb ik een adviesrapport opgesteld voor Joulz, nadat zij ons gevraagd hadden te onderzoeken hoe het zand onder het onderstation TH053 verdwenen kon zijn.

 

Op het terrein van onderstation TH053-Waalhaven aan de Waalhavenweg te Rotterdam zijn door een onbekende oorzaak op verschillende locaties (grond)verzakkingen ontstaan (zie afbeelding 1 t/m 3). Dit heeft geleidt tot verzakte kabels en leidingen, gevaarlijke situaties op looppaden en scheefstaande transformatoren. Vanwege de gevaarlijke situaties en de afgenomen bedrijfszekerheid van het onderstation, heeft Joulz Van den Heuvel gevraagd de oorzaak van de verzakkingen te onderzoeken. Mijn rol binnen dit vraagstuk was de werkvoorbereiding, het onderzoek op locatie en het opstellen van een adviesrapportage.

Luc_afb1

Na een eerste schouwing is besloten om de grondverzakkingen op locaties A en B (zie afbeelding 4) verder te onderzoeken. Deze locaties zijn gekozen omdat beide posities goed bereikbaar zijn voor het benodigde materieel, ze ieder aan een andere kant van het gebouw liggen en de verzakkingen aan deze zijde van het onderstation het ergst zijn.

Tijdens het ontgraven is op zowel locatie A als B een gemetselde rioolput uit 1955 aangetroffen (zie afbeelding 5 en 6). Beide rioolputten waren geheel open aan de bovenkant en verbonden aan andere rioolputten d.m.v. gietijzeren leidingen. In de rioolputten zat duidelijk zichtbaar zand/slib. Door het ontbreken van een putafdichting kon het zand via de opening aan de bovenkant van de rioolput naar binnen spoelen. Naast de gietijzeren leidingen zijn er ook PVC leidingen aangetroffen. Deze leidingen zijn onderdeel van het in 2011 aangelegde hemel-/rioolwaterafvoersysteem dat het uit 1955 stammende systeem heeft vervangen.

Luc_afb2

De gietijzeren en PVC leiding zijn met een camera inspectie verder onderzocht (zie afbeelding 7 en 8). De leidingen zijn, voordat ze geïnspecteerd werden, eerst door een riool zuig-/spuitwagen gereinigd. Dit zorgt ervoor dat de camerawagen door de leiding kan rijden en dat eventuele afzettingen op de wand van de buis weggespoeld zijn, zodat de binnenkant van de buis goed zichtbaar was tijdens de camera-inspectie. De gietijzeren leidingen werden tijdens de inspectie vol met zand aangetroffen (zie afbeelding 9). Uit de inspectie bleek dat de gietijzeren leidingen geen intacte inwendige coating meer hebben en een rioolput gedeeltelijk was ingestort.

De PVC leiding van het hemel-/rioolwaterafvoersysteem uit 2011 is ook onderzocht door de camerawagen. Na het verwijderen van de eindkap werd ook deze leiding vol met zand aangetroffen. Na het reinigen van de leiding zijn meerdere defecten geconstateerd.

Luc_afb3

De voornaamste conclusie is dat de aanleg van het hemel-/rioolwaterafvoersysteem uit 2011 niet goed is uitgevoerd. Tijdens de aanleg van het nieuwe PVC afvoersysteem is het oude afvoersysteem uit 1955, bestaande uit de gemetselde rioolputten en gietijzeren leidingen, niet verwijderd noch goed afgedicht. Hierdoor heeft zand in het oude afvoersysteem kunnen stromen waardoor de verzakkingen hebben plaatsgevonden. Tevens zijn er meerdere defecten in de PVC leiding geconstateerd en zijn er gaten gevallen op plekken waar volgens de revisietekening uit 2011 straatkolken hadden moeten zitten, maar die nooit geplaatst zijn.

Een van de vervolgstappen is het oude hemel-/rioolwaterafvoersysteem uit 1955 te verwijderen en het nieuwe afvoersysteem uit 2011 te herstellen. Uit het onderzoek is nog niet gebleken waar het zand heen gaat nadat het in het oude hemel-/rioolwaterafvoersysteem is gespoeld.  Dit zal tijdens het verwijderen van de oude hemel-/rioolwaterafvoersysteem verder onderzocht worden.

Luc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *