Excelleren kun je leren  

Afgelopen weekend stond voor mij en een aantal collega YP’s in het teken van zelfreflectie, communicatie, persoonlijk leiderschap en invloed uitoefenen op je omgeving. Midden in de rustgevende bossen van Zeist stonden twee trainingsdagen in het teken van ‘Persoonlijk Excelleren’.

We trapten af met het Johari Window (vernoemd naar Joseph Luft en Harry Ingham), dat inzicht verschaft in onze communicatie met anderen en hoe we dat kunnen verbeteren.

1

Door het model te gebruiken krijg je inzicht in:

  • De Open Ruimte: wat is bekend bij mij en bij de ander?
  • De Blinde Vlek: wat is bekend bij de ander, maar niet bij mij?
  • De Verborgen Ruimte: wat is alleen bekend bij mijzelf?
  • Het Onbekende: wat is onbekend bij mijzelf en bij de ander?

De uitdaging voor het creëren van een goede relatie ligt in het vergroten van de open ruimte en het verkleinen van de blinde vlek en het verborgen gebied. De blinde vlek verklein je door feedback te vragen aan anderen, het verborgen gebied zal afnemen als je open communiceert over je kwaliteiten, verbeterpunten en perceptie. Mijn blinde vlek is na deze tweedaagse weer wat kleiner geworden dankzij de feedback van mijn collega’s. Oké, ik zal het concreet maken: ik vul regelmatig anderen aan als zij aan het woord zijn, waardoor ik wellicht mis wat diegene eigenlijk echt wilde zeggen. Dit komt voort uit een stukje ongeduld, waar ik me wel van bewust ben, maar dus niet door had dat ik als gevolg daarvan soms te snel conclusies trek en anderen bijval in hun verhaal. Nu ik hierop ben gewezen zal ik daar rekening mee houden in de interactie met anderen, waardoor de kwaliteit omhoog gaat.

Vervolgens gingen we nog wat verder door op effectiviteit in relatie tot onze omgeving. Je kent ze wel, mensen in je (werk)omgeving waar je ‘allergisch’ voor bent. Hun houding en gedrag staan haaks op die van jou en liefst vermijd je deze mensen. Niet doen!Daniel Ofman toont met het Kernkwaliteiten Model juist de kracht van interactie 2met deze mensen. Je kunt hiervoor starten vanuit je eigen kernkwaliteiten, dit zijn de diep gewortelde eigenschappen en daarom moeilijk te veranderen. Als je erin doorschiet wordt het je valkuil. Je kent ze wel, die punten die je rustig kunt noemen in sollicitatiegesprekken wanneer het over je verbeterpunten gaat.

Zo gebruik ik nogal eens deze: “ik heb veel discipline, waardoor ik soms op anderen dwangmatig overkom”. Mijn valkuil heeft ook een positief tegenovergestelde, in mijn ogen is dat flexibiliteit. Niet altijd even gemakkelijk voor iemand die graag alles goed plant, zich daar ook aan houdt én dat ook van anderen verwacht. Flexibiliteit is mijn grote uitdaging, daar kan ik van anderen van leren. Een flexibele collega en ik zullen elkaar eigenlijk goed aanvullen, als we ons bewust zijn van onze kwaliteiten. Maar die flexibele persoon heeft uiteraard ook zijn of haar valkuil: laksheid. En daar ben ik allergisch voor! Moraal van het verhaal is dat je kunt leren van de personen die ‘in je allergie’ zitten, door kernkwaliteit van die ander daarachter te ontdekken.

Tot slot wil ik nog een laatste inzicht delen wat mij aan het denken heeft gezet. Als het gaat om proactiviteit en invloed uitoefenen op je omgeving spreekt Stephen Covey over de cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed.

3In je werk ben je bij allerlei zaken betrokken: jouw cirkel van betrokkenheid. Op deze zaken heb je echter niet allemaal invloed, je cirkel van invloed omvat datgene waaraan je zelf ook iets kan veranderen. Bij te veel ruimte tussen deze twee cirkels ontstaat stress en frustratie, het is dus zaak om dit verschil te beperken. Dat kan enerzijds door je cirkel van invloed te vergroten; zaken waar je last van hebt aanpakken door je overtuigingskracht en sociale vaardigheden in te zetten om andere mensen tot verandering te bewegen. Ook kun je de cirkel van betrokkenheid verkleinen en je focussen op datgene waar jij wél iets aan kunt doen. Interessant om eens te checken waar jij het meeste tijd aan besteedt. Richt je je vooral op anderen en problemen in de omgeving waar je niets aan kunt doen? Volgens Covey verwaarloos je de dingen waar je wél invloed op hebt en alles wat binnen je cirkel van betrokkenheid maar buiten je cirkel van invloed ligt, krijgt greep op je. Met als gevolg reactief gedrag en een kleiner wordende cirkel van invloed. Proactieve mensen daarentegen spannen zich in voor zaken waar ze wel iets aan kunnen doen en deze positieve energie zorgt ervoor dat de cirkel van invloed zich verder uitbreidt. Nu is het natuurlijk mijn taak om deze theorie toe te passen op de rol die ik vervul binnen mijn huidige opdracht. Een interessante uitdaging die ik graag aan ga!

Danique Witlox

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *