Een supplement op stakeholder management

De ‘stakeholder’. Wie kent hem niet? Hij is er altijd, bewust of onbewust, direct of indirect, intern of extern. Ondanks dat er verschillende interpretaties van het begrip ‘de stakeholder’ bestaan, is er wél uniformiteit over het belang van effectief stakeholdermanagement. Sterker nog, de omgang met stakeholders wordt gezien als een cruciaal aspect van het succes van projectmanagement en management in het algemeen. In mijn dagelijkse werkzaamheden word ik ook geconfronteerd, en maak ik onderdeel uit Kor1van, de dynamiek die stakeholder management met zich mee brengt. Derhalve heb ik deze blog geschreven, met als doel concrete manieren te vinden om effectiever de omgang met verschillende stakeholders vorm te geven. Het individu staat daarbij centraal, jij bent immers je grootste stakeholder.

 

De ‘stakeholder’

 

Het begrip stakeholder stond in 2009 op een ‘trotse’ zesde plaats van meest vage begrippen en dat is niet verwonderlijk gezien de verschillende definities die de kop opsteken bij het intikken van het begrip in een search engine. Ter illustratie de afbeelding hiernaast:

Ook in de wetenschappelkor4ijke literatuur bestaan verschillende definities en opvattingen aangaande ‘stakeholder management’. In een kritische herziening van bestaande literatuur omtrent ‘stakeholder management’ concludeerde Freeman dat “there is no stakeholder theory but that stakeholder theory becomes a genre that is quite rich”(Freeman 1994).

Ondanks dit gegeven kan een ‘stakeholder’ in de breedste zin van het woord gedefinieerd worden als een verzamelbegrip voor individuen of groepen die invloed kunnen uitoefenen op een bedrijfsprestatie óf beïnvloed worden door de prestaties van een bedrijf Freeman (1984). Vervolgens kan ‘stakeholdermanagement’ gezien worden als het continu balanceren en integreren van meerdere relaties en belangen van stakeholders (Freeman & McVea, 2001). Voor meer informatie omtrent het uiteenzetten van het begrip ‘stakeholder’ refereer ik graag naar het onderzoek van Buysse en Verbeke (2003)!

 

Het verschil maken

 

Ondanks dat de literatuur omtrent ‘stakeholder theory’ vrij rijk is en organisaties de term ook graag mogen gebruiken in hun publicaties, is er in de literatuur verrassend genoeg minder bekend over effectief stakeholdermanagement activiteiten. Hoe kun je het verschil maken in de omgang met je stakeholders?

  1. Identificeer alle relevante stakeholders

Dit klinkt simpeler dan gedacht. Gedurende de loop van een project kan men geconfronteerd worden met stakeholders die in een eerder stadium irrelevant bleken, of zelfs niet geïdentificeerd waren. Om dit op te lossen kan men in groepsverband brainstormen over alle stakeholders in een project. Stel jezelf de vragen: ‘Wie heeft een belang bij het project? Wie wordt erdoor beïnvloed? En wie kan de uitkomst beïnvloeden?’. Bij een dergelijke brainstormsessie kan het geen kwaad om mensen te betrekken die niet in een projectteam zitten. Deze personen kunnen vanuit een ander perspectief waardevolle informatie leveren.

  1. Classificeer de relevante stakeholders

Wanneer alle stakeholders geïdentificeerd zijn is de volgende stap om de relevante stakeholders te classificeren en prioriteren. Mitchell et al. (1997) maken een onderscheid in stakeholders op basis van macht, wettigheid en urgentie. In de praktijk blijkt een matrix aan de hand van twee dimensies, te weten ‘macht’ en ‘belang’ veelgebruikt. Deze zogeheten ‘power-interest’ grid is een visuele manier om te bepalen welke stakeholders op welke wijze betrokken dienen te worden binnen een project.

Kor3

Een dergelijke power-interest grid kan gedetailleerder kan per processtap opgesteld worden. Wellicht geldt voor een andere processtap een andere classificatie van stakeholders?

Een kritische noot is uiteraard op zijn plaats. Het is een verkeerde aanname te veronderstellen dat voor elk type een bepaalde management stijl effectief is. Echter helpt een dergelijke classificatie wel om te bepalen hoeveel energie en commitment je kunt inzetten voor verschillende stakeholders.

  1. Maak een onderscheid tussen verwachtingen en belangen

Het onderkennen van de mate van interesse/belang van een stakeholder is één aspect; het concretiseren van het belang van een stakeholder is een tweede aspect. Stakeholders kunnen vaak expliciet en expressief zijn aangaande hun verwachtingen. Terwijl motieven vaak verborgen zijn en nauwelijks bediscussieerd. Verplaats jezelf in de stakeholder: Wat voor toegevoegde waarde zoek jij in het project? Wat zijn voor jou de directe gevolgen? Wat zit er voor mij in het vat?

  1. Blijf bij jezelf

Wat is dan het geheim naar succes? Naar mijn mening is dat een proactieve houding naar je stakeholders en de intentie een constructieve relatie op te bouwen met elke stakeholder. Herken en erken hun belangen en onzekerheden. Laat zien dat je de verschillende belangen en afwegingen begrijpt en zoekt naar een constructieve oplossing. Het is daarbij niet erg om je kwetsbaar op te stellen; Uiteindelijk is een ieder afhankelijk van elkaar en verantwoordelijk voor het grote geheel.

 

Door dicht bij jezelf te blijven en je kwetsbaar op te stellen heb je onbewust meer invloed dan je denkt. Met je eigen interesse en motivatie kun je mensen om je heen activeren en in beweging krijgen. Om die reden zal je zelf altijd je grootste stakeholder zijn!

 

Kor Stuut

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *