Design & Construct project Zuidelijke Omlegging Oudenbosch

luc1Van den Heuvel, het bedrijf waar ik momenteel gedetacheerd ben, heeft afgelopen zomer een gedeelte van het Design & Construct project Zuidelijke Omlegging Oudenbosch aangenomen. Design & Construct projecten komen steeds vaker voor bij aanbestedingen. Binnen dit soort projecten is de aannemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering hiervan. De opdrachtgever stelt eisen waar het ontwerp/product aan moet voldoen, waarop de aannemer zijn ontwerp baseert. Naast het ontwerpen dient de aannemer ook aan te tonen dat het ontwerp aan alle eisen voldoet, voordat er überhaupt een schop de grond in mag.

Het hele project Zuidelijke Omlegging Oudenbosch is aangenomen door Dura Vermeer en Van den Heuvel is een onderaannemer binnen dit project. Het onderdeel dat Van den Heuvel uitvoert is het verleggen van een ø1500mm afvalwaterpersleiding. In afbeelding 1 is de afvalwaterleiding weergeven als “bestaande AWP-1”, weergegeven in rood. Deze afvalwaterpersleiding kan gezien worden als de aorta van West-Brabant voor afvalwaterafvoer. De verlegging is nodig omdat in de huidige situatie de afvalwaterpersleiding onder de toekomstige rotonde van de in aanleg zijnde Zuidelijke Omlegging Oudenbosch (N641) komt te liggen. Dit is een onwenselijke situatie, mocht er zich ooit een lekkage op die locatie in de leiding voordoen.

Dit project wordt binnen Van den Heuvel geleid door een 4-koppig projectteam; Rien van Grinsven (projectleider), Wim Stigter (engineer), Fred Bergman (werkvoorbereider) en Wilbert Vogels (constructeur). Toen de definitief ontwerpnota afgekeurd werd door de opdrachtgever, en geheel anders opgesteld moest worden, ben ik tijdelijk bij dit 4-koppige projectteam geplaatst. Ik kreeg de opdracht mee om de definitief ontwerpnota binnen 2 weken te bedenken en te schrijven, omdat voor elke week dat het langer zou duren, we ook een week later konden starten. Dit was een zeer uitdagende opdracht, waarbij ik me echt in een Design & Construct project kon storten en goed ondersteund werd door de projectleden. Het is met drie kleine opmerkingen goedgekeurd door de gemeente Halderberge en waterschap Brabantse Delta, de opdrachtgevers.

Binnen dit project is de grootste uitdaging om de werking van de afvalwaterafvoer, variërend tussen de 1.200 m3/h tot 6.600 m3/h, te allen tijde te garanderen. Om aan deze eis te kunnen voldoen gaan we twee bypassleidingen aanleggen. Daarbinnen bestaan twee groten uitdagingen die ik hieronder verder uitleg.

luc2

Uitdaging 1: Om mangaten en aansluitingen voor twee bypassleidingen te maken wordt de afvalwaterleiding onder druk aangeboord. Aanboren onder druk is een specialisme binnen van Van den Heuvel, maar een aanboring van Ø900mm was ook voor ons nieuw. Eerst wordt een voor dit project ge-engineerde aanboorklem om de bestaande leiding aangebracht en wordt een tijdelijke afsluiter gemonteerd, zoals te zien op de afbeeldingen hieronder. Daarna wordt een hydraulisch aanboortoestel op de afsluiter geplaatst die met een diamantboor een gat in de leiding boort. Om het aanboorproces te oefenen hebben we een proefstuk op onze werf gebouwd, waar de foto’s genomen zijn. Later worden op de geboorde gaten de bypass leidingen aangesloten.

luc3

Uitdaging 2: Nadat de gaten geboord zijn kunnen de bypassleidingen aangelegd worden. Om het afvalwater te keren in de afvalwaterpersleidingen zodat het afvalwater via de bypass zal stromen, worden twee plaatafsluiters die voor dit project bedacht en ontworpen zijn, in de leiding gebracht. Om de plaatafsluiters in de leiding te brengen wordt de afvoer van afvalwater tijdelijk stopgezet, dit heet een afschakeling. Om vervolgens de plek waar de plaatafsluiters geïnstalleerd moeten worden vrij te maken van afvalwater worden grote ballonnen in de leiding geplaatst, waardoor het afvalwater tegengehouden wordt en de ruimte tussen de ballonnen in leeggepompt kan worden. Als onderdeel van het installeren van de plaatafsluiters zullen onze mensen de leiding betreden met speciale kleding en een persluchtmasker. Het gedeelte van de leiding dat zij zullen betreden is op dat moment leeggepompt, maar de resten van het afvalwater dat zich in de leiding bevindt zijn erg corrosief en kunnen zelfs giftige dampen vormen. Daarnaast vormen de ballonnen de enige scheiding tussen hen en een leiding vol afvalwater. Naast dat dit een gevaarlijke operatie is mag een afschakeling maximaal 8 uur duren. Daarom wordt er in het proefstuk op onze werf al druk geoefend met het monteren van de plaatafsluiter.

 

Luc Dijkstra

Eén gedachte over “Design & Construct project Zuidelijke Omlegging Oudenbosch”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *