Carrièremanagement: Profielschets als leidraad?

Je kent het vast wel, profielschetsen of functieomschrijvingen met ellenlange competentielijsten eronder of benodigde specialistische ervaring, en laat dat nou net de functie zijn die jou het meeste aanspreekt. Als starter binnen de arbeidsmarkt lijken dergelijk functies vaak nog ver weg en zal je eerst nog een hoop moeten meemaken en ontwikkelen, maar hoe pak je dit aan? Deze vraag speelt bij mij regelmatig op en daarom wellicht interessant om eens over na te denken.

Het Young Professional Programma (YPP) van Koning & Hartman B.V. duurt in totaal twee jaar en aangezien ik per 1 oktober 2014 in dienst ben, heb ik zojuist de helft erop zitten. Naast het opdoen van ervaring op verschillende projecten, binnen verschillende teams, en zelfs bij verschillende opdrachtgevers, zijn de eerste paar jaren in het bedrijfsleven essentieel voor je (persoonlijke) ontwikkeling. Het YPP faciliteert ons, de Young Professionals, niet alleen in tal van trainingen en cursussen om een goede en aantrekkelijke basis te vormen voor interne en externe projecten, maar ook om op persoonlijk vlak zoveel mogelijk te groeien. Dit gebeurt o.a. middels coaching, groepstrainingen en rollenspellen waarbij je ontdekt waar je sterke- en minder sterke punten liggen. Deze zelfkennis is onontbeerlijk voor een gezonde en succesvolle carrière, echter ben ik van mening dat het misschien wel belangrijker is om voor jezelf duidelijk te hebben in welke richting je je wilt ontwikkelen alvorens je de focus legt op sterke en minder sterke punten.

Met een einddoel voor ogen, zoals een bepaalde functie of specialisme binnen de organisatie, ben je namelijk beter in staat om je eigen competenties te vergelijken met de gevraagde of benodigde competenties. Vervolgens kun je dan een SMART actieplan opstellen en daarmee jezelf de juiste richting in blijven sturen. Echter, mocht je einddoel niet binnen het bereik van 1-2 jaar liggen of promoveren naar hogere bedrijfslagen nodig zijn om op de plek te komen waar je uiteindelijk wilt zijn, dan is het verstandig om je te focussen op een eerste milestone.

Als ik bij mijzelf de spiegel voor houd dan zou mijn einddoel, wanneer ik het uitdruk in een functie, momenteel omschreven kunnen worden als New Product Development Manager. Tevens is dit een dergelijk voorbeeld van een einddoel dat nog te ver in de toekomst ligt om hier nu al een SMART actieplan voor op te stellen, en daarom kies ik ervoor om ‘Consultant’ als voorlopig doel te gebruiken. Deze functie is voor mij tastbaarder omdat wij na afronding van het YPP in dienst komen bij Koning & Hartman Consulting B.V. Tevens ben ik van mening dat de profielen gedeeltelijk overlappen en bovendien de competenties die behoren bij een succesvolle consultant ook zeer waardevol zijn voor andere functies. Het profiel van een Consultant is natuurlijk niet eenduidig en afhankelijk van meerdere variabelen zoals organisatie, sector, of project, maar verreweg de meeste consultancy bureaus zijn het eens over onderstaande vaardigheidsverdeling:

Competenties & Vaardigheden Eigenschappen
 Analytische vaardigheden  Data analyse, numerieke- en kwantitatieve vaardigheden
 Probleemoplossende vaardigheden  Logisch redeneren, gestructureerd denken, creativiteit
 Zakelijk & commercieel inzicht  Sales technieken, onderhandelen, commercieel inzicht
 Teamplayer  Collectieve verantwoordelijkheid, empatie, teamspeler
 Communicatieve vaardigheden  Presentatievaardigheden, interview technieken
 Leiderschap  Team aansturen, gedrevenheid, enthousiasme
 Hard werken  Omgaan met werkdruk, lange werkdagen, energetisch

Met welke competenties je uiteindelijk aan de slag wilt gaan is aan jezelf, maar kies vooral de competenties die op korte en lange termijn waardevol zijn. Kwaliteiten kun je doorontwikkelen zodat je specialistische kennis en vaardigheden op een bepaald vlak bezit en jezelf daarmee uniek en onmisbaar maakt, terwijl je bij verbeterpunten vaak de grootste sprongen maakt en daardoor merkbare progressie laat zien aan je omgeving.

Middels evaluatiegesprekken, coachgesprekken en een 360 graden-feedbacksessie heb ik voor mijzelf inzichtelijk kunnen maken waar ik momenteel sta gezien het persoonlijk ontwikkeltraject. Aan de hand daarvan heb ik voor de komende twee kwartalen enkele doelen staan die ik wil behalen, om vervolgens vanuit dat punt weer verder te kijken hoe ik mijn laatste twee kwartalen van het YPP ga inrichten. In mijn volgende blog zal ik hierop terugkomen en evalueren over de voortgang.

Wordt vervolgd.

Erik de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *