Technovation and me

Inmiddels anderhalve maand geleden begon ik met het Young Professional Programma.

Wat mij gelijk opviel was de propositie ´Technovation. Dit begrip is recent geïntroduceerd binnen Koning & Hartman. Echter, wat betekent dit begrip nou eigenlijk concreet voor deze organisatie, en verder, wat betekent dit voor een net startende Young Professional?

De visie van Koning & Hartman is dat de wereld in toenemende mate digitaliseert. Technologie ontwikkelt zich razend snel en dit biedt veel kansen voor bedrijven. Bedrijven zijn op zoek naar specifieke oplossingen waarbij technologie functioneel ingezet wordt om processen te ondersteunen en te verbeteren. Om op deze vraag in te spelen, luidt de missie van Koning & Hartman: er voor zorgen dat technologie duurzaam, betrouwbaar en slim wordt toegepast. Technovation is ontstaan in het verlengde hiervan en moet helpen bij het uitdragen van de missie naar buiten toe. Het zegt dus iets over wat je wilt zijn als organisatie; waar je heen wilt: ondernemend zijn op het kruisvlak van technologie en innovatie.

 

Een recente case die hier goed bij past, is de plaatsing van diverse sensoren bij een Nederlandse luchthaven en de koppeling hiervan aan een LoRa (Long Range Low Power) netwerk. Met slecht weer dreigden veel putten te overstromen waardoor de bekabeling onder water kwam te staan. Een situatie met veel risico’s. Door het plaatsen van sensoren in de putten kan het waterniveau accuraat gemeten worden en kan er vroegtijdig worden ingegrepen als het waterniveau een kritiek punt dreigt te bereiken. Door de sensoren te koppelen aan een LoRa netwerk kunnen sensoren zelfs op lange afstand signalen versturen. Dit is een typisch voorbeeld van een IoT (Internet of Things) oplossing waarbij data real-time beschikbaar is en alles met elkaar kan communiceren. Om meer te weten te komen over LoRa of IoT verwijs ik je door naar het het blog van Viktor Stelder: ‘IoT: op zoek naar de business case’.

De pilot is inmiddels succesvol afgerond. Het feit dat Koning &Hartman meegaat met deze nieuwe IoT ontwikkeling, en daar nu een effectieve oplossing in kan bieden, toont mij het innovatieve karakter aan van dit bedrijf. Maar wat betekent Technovation nou concreet voor een Young Professional? Ik moet al snel, mede door de hierboven genoemde case, denken aan het tonen van lef.

Ondanks het feit dat ik geen technisch profiel heb, krijg ik wel de kans om mij inhoudelijk meer te verdiepen in de techniek. Een sprong in het diepe, maar ik ga de uitdaging aan. Daarnaast betekent lef voor mij ook laten zien wie je bent en wat je kan, en het onder de loep nemen van je sterke en minder sterke eigenschappen. Tot slot, versta ik onder lef ook het durven stellen van kritische vragen: waarom gaan bepaalde processen zoals ze nu gaan? En kan dit niet beter? Kortom, de behoefte om te begrijpen en verbeteren.

Ik wil de komende tijd lef (blijven) tonen. Niet alleen omdat ik zo het meeste uit het Young Professional Programma en mijn persoonlijke ontwikkeling kan halen, maar ook omdat ik zo een bijdrage kan leveren aan de invulling van Technovation.

Robbin Jan Elbers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *