Sebastiaan de Boer

Business Development

Start Programma: juli 2016

 

 

Na afronden van mijn Bachelor technische bedrijfskunde in Enschede wist ik dat ik wilde doorstuderen. Na een jaar werken en reizen heb ik gekozen voor de Master Technology & Operations Management aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Een studie gericht op optimalisatie en efficiëntere inrichting van bedrijfsprocessen. Mijn interesse ligt op het snijvlak tussen business en IT en met de huidige technologische ontwikkelingen is dat een breed speelveld met genoeg uitdagingen.

Vanaf 1 juli 2016 ben ik Young Professional bij Koning & Hartman. De open sfeer tijdens de gesprekken en het intensieve leertraject tijdens het traineeship waren voor mij redenen om voor KH te kiezen. Mijn eerste project was meewerken aan een IoT (Internet of Things) propositie voor de markt. Hierbij keek ik vanuit een bedrijfskundig oogpunt naar waar de klant behoefte aan heeft en hoe dit vertaald kon worden naar een IoT oplossing. Een grote uitdaging, omdat IoT relatief nieuw is in de industrie. Ik probeerde zo veel mogelijk technische kennis op te doen door gebruik te maken van de expertise bij de mensen van KH.

Mijn volgende opdracht was het schrijven van een businessplan voor robotica, dat veel raakvlakken heeft met IoT. Door dalende prijzen van robots en de noodzaak de productiviteit te vergroten om groei te realiseren begint een robotoplossing voor veel bedrijven een interessante business case te worden. Aan mij de taak in kaart te brengen hoe deze behoefte zich ontwikkelt en op welke gebieden robots de grootste toegevoegde waarde kunnen bieden. De businesscase wordt uitgewerkt parallel aan een concrete roboticaopdracht bij een klant, wat een leuke combinatie biedt van theorie en praktijk.

Momenteel voer ik een opdracht uit voor Waterschap Hollandse Delta, een overheidsorgaan dat zorg draagt voor schoon (en voldoende) water en veilige dijken en wegen. Hollandse Delta doet dit voor ongeveer 870.000 inwoners van de Zuid-Hollandse eilanden. Ik werk hier als werkvoorbereider voor het onderhoud van installaties en waterzuiveringen. Dit onderhoud wordt vaak uitbesteed aan externe partijen, waarbij het waterschap zich boven een bepaald bedrag moet houden aan strikte regels om deze gunning eerlijk te laten verlopen. Deze Europese richtlijnen voor aanbestedingen vormen het speelveld waarbinnen onderhoudsopdrachten uitgegeven worden. Mijn taak is om samen met onderhoudsbeheerders en contractmanagers deze aanbiedingen succesvol in de markt te zetten.

Recente blogs: